Privacy verklaring

ONLINE PRIVACYVERKLARING

Datum van ingang: 25 mei 2018

Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

De beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij vragen en beheren alleen de noodzakelijkste administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen ontwikkelen, registeren, onderhouden en te leveren. Ontwikkeling van applicaties zal altijd met niet waarheid gerelateerde gegevens gemaakt worden of indien de applicatie dat nodig heeft een fictieve lijst met niet bestaande personages en in uitzonderlijke situaties zullen in vooraf vastgelegde situaties uw persoonsgegevens hieraan tijdelijk worden toegevoegd. Deze gegevens zullen echter alleen voor testdoeleinden worden gebruikt. Na afloop van de testen word deze lijst ontdaan van persoonlijkheden.

In de toekomst kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te benaderen via de mail voor een kennisgeving van een software, update of een nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen kunt u deze afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Wij gebruiken geen sociale media.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
  • Wij delen geen persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt.
  • Van tijd tot tijd controleren wij het gebruik van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Productregistraties blijven altijd naam gebonden.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar privacy@woksoft.nl vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Cookies

Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, kunnen wij op de pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestandjes, die op uw computer worden opgeslagen Deze bieden ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens nodig hebben. Na beëindiging van registratie, contract en/of contact zullen we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Indien u van mening bent dat Woksoft uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar privacy@woksoft.nl.

Versie 1.2 laatste aanpassing op 07-03-2024